بازی های تابستانی 2005 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

بازی های تابستان 2005 را وارد کنید! کشور خود را انتخاب و رقابت در بازی های مختلف و تحقق شرط در هر سطح به پیشرفت. رضایت تضمین شده است. لذت بردن از بازی!

کنترل بازی:
CTRL - پرش / پرتاب
فاصله - اجرای.

SportsThrowingRunningSummerGames2005