پرتاب نیزه پرتاب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   71 87.5% with 8 votes

پرتاب نیزه یک نوع از ورزش برای تست قدرت و skils خود است. پسر به چالش کشیدن این ورزش در حال حاضر. تا چه حد او را از راه دور انداخت؟

کنترل بازی:

ماوس را کلیک کنید "پرتاب " برای کنترل قدرت و زاویه برای پرتاب.

SportsThrowingMouse SkillJavelin