قهرمان مدور بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

تبدیل به قهرمان مدور نهایی!

کنترل بازی:
شیر فلش چپ / راست به سرعت به نوبه خود در اطراف در محافل برای به دست آوردن سرعت. انداختن بحث با نوار فضایی.

SportsThrowingDiscusChampion