אלוף דיסקוס משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   50 100% with 5 votes

הפך את דיסקוס האלוף האולטימטיבי!

בקרות משחק:
הקש על החיצים שמאלה / ימינה במהירות כדי להסתובב במעגלים כדי לצבור מהירות. לזרוק את הדיסקוס עם מקש הרווח.

SportsThrowingDiscusChampion