رشته و avoider لوکس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

راهنمای رشته طولانی خود را به پایان سطح و اجتناب از دیوارها، استفاده از قیچی به قطع آن را برای عبور راحت تر کوتاه. اطمینان گسترده ای در هنگام برخورد با گوشه. نگه داشتن چشم خود را بر روی زندگی خود، عجله ممکن است همیشه ایده خوبی باشد. آن را آرام و ثابت است.

کنترل بازی:
با کلیک بر روی منطقه شروع به آغاز خواهد شد.
استفاده از موس خود را به حرکت رشته.

ArcadeEvadeEscapeMouse SkillStringAvoiderDeluxe