موس میلر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   47 36.36% with 11 votes

موس کامپیوتر عشق به اقامت در تماس از طریق ایمیل. آیا می توانم به شما کمک کند او را اجتناب از موانع و گذشتن از طریق 3 سطح از فضای مجازی برای دریافت این ایمیل هیجان انگیز را از طریق.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

PuzzleAdventureEvadeEscapeMouse SkillObstacleMailer