Chuột Mailer Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   47 36.36% with 11 votes

Pc chuột tình yêu để giữ liên lạc qua email. Bạn có thể giúp anh ta tránh những chướng ngại vật và đi qua thông qua 3 cấp cyberspace để có được email này thú vị thông qua.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

PuzzleAdventureEvadeEscapeMouse SkillObstacleMailer