پرواز دفاع عبارات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

شوت کردن شر موشک های دریافتی با اسلحه خود را. حفاظت از خانه خود را، ساقه هواپیما و powerups.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionFlyingStringDefence