فولاد دفاع فرمانده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شما دوباره '

کنترل بازی:
پلیر 1: کلیک بر روی توپ و استفاده از وانت به کشتن جنگنده جت پلیر

2: کلیدهای جهت دار
به حرکت شیفت
به شلیک کنید.

FightingShootingActionCanonSteelDefenceCommander