شبانه روزی برگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

ببینید که چگونه سریع شما می توانید به پایین رودخانه.

کنترل بازی:
تا پیکان - حرکت به بالا
پایین فلش - حرکت به پایین Right Arrow را
- سرعت بخشیدن به انجمن فلش سمت چپ - ترمز / چلپ چلوپ
فاصله - پرش به صفحه 1، 2، 3 - انجام کلاهبرداری.

WaterAnimalAdverLeafBoarding