Scooby Doo 's Big Air ที่ 2: คำสาปของท่อครึ่ง เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   112 84.62% with 13 votes

สเก็ตท่อครึ่งเป็น Scooby หรือปุยเลือกคณะกรรมการและ Halfpipe ของคุณ ไปให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ตัวควบคุมเกม:

ความสูงเพิ่มขึ้นและความเร็วลูกศรลง - - ลูกศรซ้าย / ขวา - Rolling เริ่ม
ลูกศรขึ้น.. เพิ่มความเร็วลดลง

SkateboardStuntsAnimalSkatingScoobyDoo-sCurseHalfPipe