Đi Diego Go - Cứu Snowboard Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   195 79.17% with 24 votes

Nhu cầu giúp Diego trượt tuyết xuống núi để có thể lưu động vật.

Điều khiển:

Spacebar Move - - chuột. Chuyển / Tricks.

SnowboardSnowObstacleCollecting AnimalRescue Diego