Snowboard Thạc sĩ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Hội đồng quản trị thông qua các cấp độ như bạn tránh được những trở ngại.

Điều khiển:
Chuột -. Di chuyển
Spacebar - Jump.

SnowboardSnowObstacleAnimalMaster