Sonic 3D Snowboarding Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   35 37.5% with 8 votes

Xuống đồi có 15 nhảy. Xem như thế nào cao, bạn có thể nhận được chạy ra khỏi đường dốc để nhảy ra.

Điều khiển:
Khi bạn lên trên một đoạn đường nối, bấm phím dài để làm một thủ thuật. Càng lên các đoạn đường nối bạn là khi bạn bấm phím dài, lừa bạn làm tốt hơn.

ArcadeSnowboardSnowSonicSnowboarding