بن 10 شب هالووین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این ها 'شب هالووین و بن 10 تصمیم گرفت به خارج برای جمع آوری کدو تنبل یک کیک خوشمزه برای گوئن طبخ، اما او را مجبور به اجتناب از موانع بسیاری در راه او! اجازه 'او کمک کند.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - به حرکت گالری کلیدی ماوس - برای چرخاندن هدف و ساقه.

ShootingActionShoot 'em UpFlyingCollecting AnimalTiming WitchHalloweenNight