دفتر کارورز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

نسیم آسمان است تا هیجان زده به فرصتی برای کارآموز را در یک دفتر بزرگ ساختمان در مرکز شهر. لباس او را برای اولین روز خود را به عنوان یک کارآموز، مطمئن شوید که او حرفه ای به نظر می رسد.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpOfficeProfessionalIntern