بچه جمجمه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   256 80.65% with 31 votes

این بازی سرگرم کننده است، اما با مخرب و خشونت آمیز از طریق یک محیط دفتر با تمرکز بیشتر بر روی از بین بردن جای تلاش برای زنده ماندن محل جولان. شما باید به عنوان یک بچه با سر جمجمه و مغز برای از بین بردن ساختمان اداری به طور کامل با استفاده از اره برقی بازی، و سپس کشتن کارکنان تیرباران آنها را و در نهایت بدست آوردن رئیس بزرگ.

کنترل بازی:
· Move Left / Right = Left or Right Arrow Keys · Use Chainsaw = Space Bar · Stand Up or Duck = Up or Down Arrow Keys (if shoot mode only) · Shoot = Space Bar

Shooting Office KillingSkull