پرتال تخصصی اولی و ادارات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

این یکی از جالبترین بازی به بازی اگر شما دوباره 'خسته از کار اداری است. فقط جهت فلش توپ و میدان کاغذ تماشا کنید و از آنها کلیک کنید به ساقه با در نظر گرفتن سرعت باد فن. لذت بردن از!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

Timing OfficeHoops