پرتال تخصصی اولی دیوانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

شلیک توپ به تمام سبدهای. بیشتر به شما نمره با ساخت hoopz دیوانه!

کنترل بازی:
دکمه ماوس در فلش برای عکسبرداری آماده، انتشار دکمه به ساقه را فشار دهید.

ActionCrazyHoops