تیرانداز دیوانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

ساقه همه حیوانات به عنوان سریع و زیادی به عنوان شما می توانید قبل از زمان اجرا می شود!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionCrazyShooter