تیرانداز کشتی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

با استفاده از کشتی خود را به نابود کردن تمام حباب شر سبز.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionShipShooter