پیراهن جمجمه لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

انتخاب لباس مناسب برای این دختر پس او می تواند سبک emo او تأکید.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlDress UpGirlsSkullShirts