Shrek The Battle Of The ợ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   92 81.82% with 11 votes

Let It All Out! ợ dài nhất và bạn giành chiến thắng! Nhấp vào bụng càng nhanh càng tốt cho dài nhất ợ.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để chơi

ShrekShrekBattleBelch