Go Away Fly Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Tiêu diệt tất cả ruồi trong nhà bếp của bạn

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyAway