Nicholas Weird phiêu lưu 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   179 65.38% with 26 votes

Phần 2 của Nicholas phiêu lưu bao gồm nhiều tính năng mới! Cho phép xem bạn có thể tìm thấy những căn phòng bí mật.

Điều khiển:
Phong trào: Mũi tên KeysInteraction: Spaceba

AdventureAdventureWeirdNicholas