نیکلاس ماجراجویی عجیب 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   179 65.38% with 26 votes

قسمت 2 از ماجراجویی نیکلاس است که شامل بسیاری از ویژگی های جدید! بیایید ببینید که اگر شما می توانید اتاق های مخفی را پیدا کنید.

کنترل بازی:
جنبش: شده فلش KeysInteraction: Spaceba

AdventureAdventureWeirdNicholas