Bronk 'ماجراجویی جنگل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1710 62.96% with 27 votes

جمع آوری بیشترین امتیاز را در حالی که رسیدن به خروج از سطح.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت انجمن بالا / پایین کلیدهای پیکان - صعود
فاصله - پرش
D - وانت / پرتاب یک شی / پرش کردن خودرو.

AdventureActionObstacleCollecting DinosaurBronk-sJungle