ماجراجویی بستنی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   133 81.25% with 16 votes

'از داغ. توقف خود را به بستنی از ذوب در آفتاب داغ با ماندن زیر ابرهای دوست داشتنی. مراقب باشید برای دشمنان، آنها تخم ریزی 'را امتحان کنید و به شما صدمه دیده! صدمه زدن به آنها را با پریدن بر روی آنها. برای پیشرفت بیشتر، گوش دادن به اریک و بازیابی اقلام خود را برای پایان دور از ساحل است.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - پرش
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت می کند.

AdventureBallObstacleCollecting BirdsCream