بستنی ساز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   34 42.86% with 7 votes

در بستنی ساز شما قادر خواهید بود به بین دو فروشندگان بستنی را انتخاب کنید و استفاده از یک دستگاه برای تولید بستنی. شما باید به توجه نزدیک به سفارشات قادر به آنها را تکثیر و گرفتن کسب و کار به خارج از زمین.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureIce-creamMaker