Tutti Cuti: بستنی سالن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   4316 72.88% with 59 votes

دستگاه بستنی از میان رفته است کمی loopy پس فقط هر بستنی حرکت شبیه چمچه زنی
است که پرواز در اطراف سالن گرفتن. اطمینان حاصل کنید که هر حرکت شبیه چمچه زنی خوشمزه سقوط در مخروط! سعی کنید به هدر ندهد هر لطفا. به یاد داشته باشید، بستنی سفارش خود را تنها به پایان رسید زمانی که آن را به یک پوسته پوسته شدن در بالا. سپس آن را به مشتری خوشحال خود را به من بدهید.


کنترل بازی:
با استفاده از کلیدهای جهت دار چپ و راست!

Chasing SeriesTuttiCutiCreamParlour