برو برو Giego: باران ماجراجویی جنگل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   143 82.35% with 17 votes

راهنما دیگو گرفتن عکس از این حیوانات وحشی اما اجتناب از موز 'توسط میمون شیطان به شما پرتاب می.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند. گالری نوار فضایی برای پرش.

AdventurePlatformsAnimalMonkeyAdverGiegoRainForest