جنگنده گالانت با تیغه دو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   204 83.33% with 24 votes

بسیاری از دشمنان شما alone.They سپر و چاقو شما تنها دو تیغه. با این حال شما هرگز احساس ترس خاطر اینکه شما یک جنگنده GALANT. را بر روی زره ​​پوش خود قرار دهید و شروع به مبارزه خود را برو!!! جنگنده شجاع من!

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت می کند. Z
برای حمله مشترک. انجمن X برای ابرقدرت حمله
C برای پرش.

FightingStrategyActionFireBeat 'em UpSwordGallantFighterWithDoubleBlade