مزرعه سرگرم کننده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   122 85.71% with 14 votes

اجرای مزرعه خود شما. گیاهی برخی از سبزی یا میوه، و یا فروش تخم مرغ مرغ.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingFarmPlantsManagement