بهترین مزرعه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

این بهترین مزرعه تا کنون! هدف شما این است که اجرای یک مزرعه موفق از طریق مدیریت 10 نوع مختلف از کارخانه های همه در یک بار! دانه های گیاهی، آب و برداشت محصولات کشاورزی، فروش آنها در بازار و یا فروشگاه در انبار کاه و جو و کنف و غیره خود را برای خدمت به کارخانه خود را. مدیریت خوب و پول، جالبترین کشاورز تا کنون!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

AnimalFarmChickenPlantsBest