مزرعه دفاع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

مزرعه توسط bumblebees در مورد حمله کردند، عجله و انتخاب کنید تا سلاح خود را، جلوگیری از تمام مهاجمان از مزاحم! استفاده از موس خود را به کنترل و هدف، سمت چپ کلیک کنید تا حمله.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ShootingDefenseAnimalFarmAndroid