مرغ شجاع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   168 66.67% with 24 votes

راهنمای جوجه مرجح است به کیک پنیر و مراقب برای کسانی که هیولا تند و زننده هستند که از به شما.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
تا کلید فلش - پرش به انجمن فاصله - شلیک کنید.

AdventureActionObstacleCollecting AnimalFoodChickenBrave