عروسی Shoppe بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2211 66.67% with 33 votes

بانوی روزا بهترین استودیو را امتحان کنید بهترین لباسهای عروسی شما همیشه می توانید از خواب است! دختران جوان و زیبا می آیند و دیدار بانوی روزا به نوبه خود به پری مانند عروس در مراسم عروسی خود را. با چه سرعتی می توانید این شور و شوق شما را نگه دارید؟

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Purchase Equipment UpgradesGirlManagementGirlsWeddingShoppe