استخوان پرستار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

تست درک خود را از آناتومی استخوان، به ویژه هنگامی که بدن را به هم پیچیده به شمار می رود.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

PuzzleSkeletonMatching Memory NurseBones