Uchuwars بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

یکی دیگر از بالا به پایین تیرانداز سفینه فضایی. با موس خود را کنترل و از بین بردن آن کارفرمایان بیش از حد!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureUchuwars