ماجراجویی رابی ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   127 63.16% with 19 votes

راهنما سگ به جمع آوری تمام استخوان ها و موضوعات. اجتناب از موانع و حیوانات دیگر در طول راه.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
تا کلید فلش - پرش در انجمن پایین کلید فلش - اردک فاصله
- اجرای.

AdventureObstacleCollecting AnimalRobbie-s