Uchuwars משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

אחר יורה חללית מלמעלה למטה. שליטה עם העכבר ולהוציא את הבוסים האלה יותר מדי!

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

AdventureUchuwars