مرد کایدو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

اجتناب از بچه ها بد و رسیدن به پرچم شطرنجی.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureSqaure