Sqaure Man Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   32 60% with 5 votes

Tránh kẻ xấu và nhận được để cờ ca rô.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AdventureSqaure