Flophone - راز بالا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

شما یک ماموریت جدید اختصاص داده شده اند. شما باید اطلاعات محرمانه بالا بهبود می یابند! موفق باشید و لذت ببرید!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleRole PlayingAdventureFlophoneSecret