Laberinto بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

راهنما قهرمان ما را به ماجراجویی خود و چالش های خسته کننده.

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی بازی.

PuzzleRole PlayingAdventureFishLaberinto