Flophone - Top Secret Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Bạn được giao một nhiệm vụ mới. Bạn phải phục hồi dữ liệu bí mật! Chúc may mắn và vui vẻ!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleRole PlayingAdventureFlophoneSecret