راه یاب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

هدف شما این است که در مسیر باقی بماند و جلوگیری از ضربه لبه های فضای فوق العاده بزرگراه. شروع می شود زیبا و آرام است، اما سرعت به سرعت نور در هیچ زمان!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventurePathfinder