آقای مونک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

راهنمای آقای مونک از طریق پیچ و خم در این بازی به سبک کلاسیک است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureMunch