Ông Munch Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Hướng dẫn ông Munch qua mê cung trong trò chơi arcade phong cách cổ điển.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AdventureMunch