مگی کاررا EN لا Lluvia بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

چنگ زدن به ستاره ها و پرش بیش از موانع هر زمان که آنها ظاهر می شود. سرعت تا همه چیز را سخت تر.

کنترل بازی:
پیکان راست - حرکت به جلو فلش سمت چپ
-. ترمز برای شرایط
، تا پیکان - پرش کاربری پایین فلش - دولا شدن های فاصله
- افزایش سرعت.

AdventureCollecting MaggieCarreraLluvia